Zahraniční dohody

Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
Erasmus
Stát:
Španělské království

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO_4
UNIVERSITY OF HUELVA
_
4