Zahraničné dohody

Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: Erasmus
Štát:
Španielske kráľovstvo

Názov inštitúcieRozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO
_
4
UNIVERSITY OF HUELVA
_
4