Prezeranie študijných programov - Výber študijného odboru

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Študijný program je zložený zo študijných odborov. Podrobné informácie o študijnom odbore získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o odbore", ak je zobrazená. Detaily o prípadných špecializáciách a forme štúdia odboru zistíte zvolením ikonky v stĺpci "Prehliadať".

Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Počiatočné obdobie: ZS 2016/2017 - VŠPP
Typ štúdia:
Bakalársky
Program:
B 62 08 B-EM Ekonomika a management
Jazyk výučby:Čeština

Skratka
Odbor
Jazyk výučby
Informácie o odbore
Prehliadať
B-EM-API
Aplikovaná informatika
 
B-EM-MAEManažerská ekonomika
 
B-EM-PODPodnikání
 
B-EM-POS
Podnikání a management v obchodě a službách 
B-EM-PODXPodnikání (pro absolventy VOŠ)