Prohlídka studijních programů - Výběr studijního oboru

Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Studijní program je složen ze studijních oborů. Podrobné informace o studijním oboru získáte kliknutím na ikonu ve sloupci "Informace o oboru", je-li zobrazena. Detaily o případných specializacích a formě studia oboru zjistíte zvolením ikony ve sloupci "Prohlížet".

Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Počáteční období:
ZS 2016/2017 - VŠPP
Typ studia: Magisterský navazující
Program:
N 68 12 N-SS Soukromoprávní studia
Jazyk výuky:
Čeština

Zkratka
OborJazyk výuky
Informace o oboru
Prohlížet
N-SS-SPS
Soukromoprávní studia