Prezeranie študijných programov - Výber programu alebo špecializácie

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Všetci študenti sú prijímaní do študijných programov. Podrobné informácie o študijnom programe získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o programe". Detaily o študijných odboroch daného programu zistíte zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať". Pokiaľ sú k programu založené univerzitné orgány (napr. Programová komisia študijného programu), sú dostupné v stĺpci "Orgány".

Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Počiatočné obdobie: ZS 2017/2018 - VŠPP
Typ štúdia: Bakalársky

Výber študijného programu

Kód
Program
Jazyk výučby
Počet odborovInformácie o programePrehliadaťOrgány
B 62 08
B-EM Ekonomika a management
Čeština
4-
B 68 04
B-PS Právní specializaceČeština
2
-