Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia

Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Počiatočné obdobie: ZS 2018/2019 - VŠPP
Typ štúdia: Bakalársky
Program: B 62 08 B-EM Ekonomika a management
Odbor: B-EM-API Aplikovaná informatika
Forma: prezenčná
Dĺžka štúdia: 3 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. semester ZS 2018/2019 - VŠPP
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
AGP125CAlgoritmy a programování Iskúška5
AJA113EAnglický jazyk Izápočet3
MAT136CMatematikaskúška6
MIE124DMikroekonomieskúška4
PEK138CPodniková ekonomikaskúška8
UDI144EÚvod do informatiky pro informatikyzápočet4
 
2. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
AJA213EAnglický jazyk IIzápočet3
KAS114EKancelářské systémyzápočet4
MAE136DMakroekonomieskúška6
MAN126CManagementskúška6
MAR135DMarketingskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
AGP236CAlgoritmy a programování IIskúška6
PRT136DProgramovací technikyskúška6
 
3. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
AJA313EAnglický jazyk IIIzápočet3
DBS125CDatabázové systémy Iskúška5
IAP135CInternetové aplikace a prezentaceskúška5
OPT136COptimalizační metodyskúška6
PSW116CProcesy vývoje SWskúška6
STA115CStatistikaskúška5
 
4. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
AJA413EAnglický jazyk IVzápočet3
DSL126DDistribuované systémy a lokální počítačové sítě Iskúška6
OBD126DOchrana a bezpečnost datskúška6
PRM126CProjektový managementskúška6
TZP124ETeoretické základy právazápočet4
VFI125CVeřejné financeskúška5
 
5. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
AIS115CArchitektury informačních systémůskúška5
BIC124DBusiness a ICTskúška4
EIT144EEnglish for ITzápočet4
SBP115ESeminář k bakalářské práci I.zápočet5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 2 pr.)
PVP1Povinně volitelný předmět 1skúška6
PVP2Povinně volitelný předmět 2skúška6
 
6. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
KPD114EKomunikační a prezentační dovednostizápočet4
PRX138EPraxezápočet8
SBP226ESeminář k bakalářské práci II.zápočet6
SZZStátní závěrečná zkouškaštátna záverečná skúška0
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 2 pr.)
PVP3Povinně volitelný předmět 3skúška6
PVP4Povinně volitelný předmět 4skúška6
 
Skupiny predmetov pre celý plán
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
AJA110BAnglický jazykskúška0
PEI110BPodniková ekonomika pro informatikyskúška0