Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia

Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Počiatočné obdobie: ZS 2018/2019 - VŠPP
Typ štúdia: Bakalársky
Program: B 62 08 B-EM Ekonomika a management
Odbor: B-EM-API Aplikovaná informatika
Forma: kombinovaná
Dĺžka štúdia: 3 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. semester ZS 2018/2019 - VŠPP
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
AGP125CAlgoritmy a programování Iskúška5
AJA113EAnglický jazyk Izápočet3
MAT136CMatematikaskúška6
MIE124DMikroekonomieskúška4
PEK138CPodniková ekonomikaskúška8
UDI144EÚvod do informatiky pro informatikyzápočet4
 
2. semester LS 2018/2019 - VŠPP
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
AJA213EAnglický jazyk IIzápočet3
KAS114EKancelářské systémyzápočet4
MAE136DMakroekonomieskúška6
MAN126CManagementskúška6
MAR135DMarketingskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
AGP236CAlgoritmy a programování IIskúška6
 
3. semester ZS 2019/2020 - VŠPP
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
AJA313EAnglický jazyk IIIzápočet3
DBS125CDatabázové systémy Iskúška5
IAP135CInternetové aplikace a prezentaceskúška5
OPT136COptimalizační metodyskúška6
PSW116CProcesy vývoje SWskúška6
STA115CStatistikaskúška5
 
4. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
AJA413EAnglický jazyk IVzápočet3
DSL126DDistribuované systémy a lokální počítačové sítě Iskúška6
OBD126DOchrana a bezpečnost datskúška6
PRM126CProjektový managementskúška6
TZP124ETeoretické základy právazápočet4
VFI125CVeřejné financeskúška5
 
5. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
AIS115CArchitektury informačních systémůskúška5
BIC124DBusiness a ICTskúška4
EIT144EEnglish for ITzápočet4
SBP115ESeminář k bakalářské práci I.zápočet5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 2 pr.)
PVP1Povinně volitelný předmět 1skúška6
PVP2Povinně volitelný předmět 2skúška6
 
6. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
KPD114EKomunikační a prezentační dovednostizápočet4
PRX138EPraxezápočet8
SBP226ESeminář k bakalářské práci II.zápočet6
SZZStátní závěrečná zkouškaštátna záverečná skúška0
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 2 pr.)
PVP3Povinně volitelný předmět 3skúška6
PVP4Povinně volitelný předmět 4skúška6