Prezeranie študijných programov - Informácie o predmetoch ŠS

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Na tomto mieste získate podrobné informácie o predmetoch štátnej skúšky vybraného študijného odboru. Pokiaľ si prajete zobraziť tematické celky pre otázky z daného predmetu, kliknite na názov predmetu. Údaje sa vzťahujú k zvolenému začiatočnému obdobiu štúdia. Ak nie sú tematické celky k dispozícii, dostanete sa do sylabu predmetu.

Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Počiatočné obdobie:
ZS 2018/2019 - VŠPP
Typ štúdia: Bakalársky
Program: B0414P180002 B-MK Marketingové komunikace
Forma: kombinovaná

Dosiaľ neboli vložené predmety štátnej skúšky.