Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia

Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Počiatočné obdobie: ZS 2018/2019 - VŠPP
Typ štúdia: Bakalársky
Program: B0414P180002 B-MK Marketingové komunikace
Forma: kombinovaná
Dĺžka štúdia:
3 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. semester ZS 2018/2019 - VŠPP
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
JA1
zápočet
4
skúška
5
Marketing I.
zápočet
6
PKR
zápočet
5
PSOPsychologie a sociologie
skúška
5
Úvod do studia médiískúška5
 
2. semester LS 2018/2019 - VŠPP
 
Kód
Názov predmetuUkončenie
Kredity
 Skupina predmetov povinných
JA2zápočet
4
MRK2skúška
5
skúška6
Metodologie výzkumuskúška5
MTMPzápočet
5
 
Kód
Názov predmetuUkončenie
Kredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
PKOPolitická komunikace
zápočet
5
 
3. semester ZS 2019/2020 - VŠPP
 
Kód
Názov predmetuUkončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
Jazyk anglický III.zápočet4
MRK3Marketing III.
zápočet
5
REKskúška5
skúška
6
ZPUskúška
5
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
Komunikace B2B
zápočet
5
 
4. semester LS 2019/2020 - VŠPP
 
KódNázov predmetuUkončenie
Kredity
 Skupina predmetov povinných
JA4Jazyk anglický IV.
zápočet
4
skúška6
Mediální a autorské právo I.skúška5
Mediální výzkum
skúška
5
PRE
skúška
5
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
zápočet
5
 
5. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
BSEBakalářský seminářzápočet
5
Etika v marketingových komunikacích
zápočet
5
skúška
6
MOVMarketing online vyhledávánískúška
6
MAP2Mediální a autorské právo II.skúška5
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
zápočet5
 
6. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
zápočet8
Mezinárodní marketing a komunikaceskúška5
ŘOPBŘízená odborná praxezápočet10
štátna záverečná skúška
0
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
PVP5MK
zápočet
5