Prezeranie študijných programov - Výber študijného odboru

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Študijný program je zložený zo študijných odborov. Podrobné informácie o študijnom odbore získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o odbore", ak je zobrazená. Detaily o prípadných špecializáciách a forme štúdia odboru zistíte zvolením ikonky v stĺpci "Prehliadať".

Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Počiatočné obdobie: ZS 2018/2019 - VŠPP
Typ štúdia: Bakalársky
Program: B 62 08 B-EM Ekonomika a management
Jazyk výučby:Čeština

SkratkaOdborJazyk výučbyInformácie o odborePrehliadať
B-EM-APIAplikovaná informatika 
B-EM-PODPodnikání 
B-EM-POSPodnikání a management v obchodě a službách 
B-EM-PODXPodnikání (pro absolventy VOŠ)