Prezeranie študijných programov - Výber študijného odboru

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Študijný program je zložený zo študijných odborov. Podrobné informácie o študijnom odbore získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o odbore", ak je zobrazená. Detaily o prípadných špecializáciách a forme štúdia odboru zistíte zvolením ikonky v stĺpci "Prehliadať".

Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Počiatočné obdobie: ZS 2018/2019 - VŠPP
Typ štúdia: Magisterský nadvädzujúci
Program: N 62 08 N-EM Ekonomika a management
Jazyk výučby:Čeština

SkratkaOdborJazyk výučbyInformácie o odborePrehliadať
N-EM-PDMPodnikání