Prohlídka studijních programů - Výběr studijního oboru

Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Studijní program je složen ze studijních oborů. Podrobné informace o studijním oboru získáte kliknutím na ikonu ve sloupci "Informace o oboru", je-li zobrazena. Detaily o případných specializacích a formě studia oboru zjistíte zvolením ikony ve sloupci "Prohlížet".

Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Počáteční období:
ZS 2018/2019 - VŠPP
Typ studia:
Bakalářský
Program: B 62 08 B-EM Ekonomika a management
Jazyk výuky:Čeština

Zkratka
Obor
Jazyk výuky
Informace o oboru
Prohlížet
B-EM-API
Aplikovaná informatika
 
B-EM-POD
Podnikání
 
B-EM-POS
Podnikání a management v obchodě a službách
 
B-EM-PODX
Podnikání (pro absolventy VOŠ)