Prohlídka studijních programů - Podrobné informace o oboru

Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o zvoleném studijním oboru. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia.

Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Počáteční období: ZS 2018/2019 - VŠPP
Typ studia: Bakalářský
Program: B 62 08 B-EM Ekonomika a management
Obor: B-EM-PODX Podnikání (pro absolventy VOŠ)

Charakteristika studijního oboru

Nejsou evidovány žádné dostupné informace.