Prohlídka studijních programů - Výběr formy studia

Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Studijní obory se otvírají pro různé formy studia. Zvolením ikony ve sloupci "Prohlížet" zobrazíte studijní plán (přehled všech předmětů, které je nutné odstudovat) pro danou formu studia. Zvolením ikony ve sloupci "Předměty SZ" zobrazíte předměty státní zkoušky.

Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Počáteční období: ZS 2018/2019 - VŠPP
Typ studia:
Bakalářský
Program: B 62 08 B-EM Ekonomika a management
Obor:
B-EM-POS Podnikání a management v obchodě a službách

Výběr formy studia

Forma
Prohlížet
Předměty SZ
prezenční
kombinovaná