Prezeranie študijných programov - Výber formy štúdia

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Študijné odbory sa otvárajú pre rôzne formy štúdia. Zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať" zobrazíte študijný plán (prehľad všetkých predmetov, ktoré je potrebné študovať) v danej forme štúdia. Zvolením ikony v stĺpci "Predmety ŠS" zobrazíte predmety štátnej skúšky.

Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Počiatočné obdobie:
ZS 2018/2019 - VŠPP
Typ štúdia:
Bakalársky
Program:
B 62 08 B-EM Ekonomika a management
Odbor:
B-EM-POS Podnikání a management v obchodě a službách

Výber formy štúdia

Forma
Prehliadať
Predmety ŠS
prezenčná
kombinovaná