Prohlídka studijních programů - Informace o programu

Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o zvoleném studijním programu. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia.

Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Počáteční období: ZS 2018/2019 - VŠPP
Typ studia:
Bakalářský
Program:
B0414P180002 B-MK Marketingové komunikace

Doplňkové informace o programu

Garant programu:

Charakteristika studijního programu

Nejsou evidovány žádné dostupné informace.