Prezeranie študijných programov - Informácie o programe

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Tu si môžete prečítať podrobné informácie o zvolenom študijnom programe. Údaje sa vzťahujú k zvolenému počiatočnému obdobiu štúdia.

Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Počiatočné obdobie: ZS 2018/2019 - VŠPP
Typ štúdia: Bakalársky
Program: B 72 02 B-MK Marketingové komunikace

Doplnkové informácie o programe

Garant programu:prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.

Charakteristika študijného programu

Nie sú evidované žiadne dostupné informácie.