Sylabus předmětu CPD222D - Czech and Czechoslovak Legal History II. (VŠPP - WS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Course code:
CPD222D
Course title in Czech:
Czech and Czechoslovak Legal History II.
Course title in English:
Czech and Czechoslovak Legal History II.
Mode of completion and number of credits:
Exam (2 credits)
Mode of delivery:
part-time, 0/8 (lectures per period / seminars per period)
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
Name of lecturer: Mgr. Matej Pekarik, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer)
doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Prerequisites:
none
Annotation:
-- item not defined --
 
Course contents:
The content of the course has not been saved in this language version.
 
Learning outcomes:
-- item not defined --
 
Input knowledge:
-- item not defined --
 
Learning activities and teaching methods:
-- item not defined --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- item not defined --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- item not defined --
 
Study load:
Type of teaching methodCombined form
Lecture/tutorial attendance
12 h
Preparation for lectures/tutorials
6 h
Homework (self-study batches)6 h
Preparation for an exam28 h
Total
52 h
 
Recommended reading:
Basic:
MALÝ, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4th ed. Praha: Leges, 2010. 640 p. ISBN 8087212398.
KUKLÍK, J. a kol. Vývoj československého práva 1945 - 1989. Praha: Linde, 2009. 727 p. ISBN 8072017411.

Recommended:
MALÝ, K. -- SOUKUP, L (. Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918 1939) a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010. 594 p. ISBN 978-80-246-1718-3.
SKŘEJPKOVÁ, P (. Antologie československé právní vědy v letech 1918 1939. Praha: Linde, 2009. 694 p. ISBN 8072017500.
VOJÁČEK, L. -- SCHELLE, K. -- KNOLL, V. České právní dějiny. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 684 p. ISBN 8073801272.
KUKLÍK, J. a kol. Dějiny československého práva 1945 1989. 1st ed. Praha: Auditorium, 2011. 426 p. ISBN 8087284178.
KUKLÍK, J (. Konfiskace, pozemkové reformy a vyvlastnění v československých dějinách 20. století. 1st ed. Praha: Auditorium, 2012. 116 p. ISBN 978-80-87284-25-4.


Last modification made by Mgr. Nikola Najzarová on 08/16/2019.

Typ výstupu: