Sylabus predmetu B14_1 - Economic Mathematics (VŠPP - SS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Course code:
B14_1
Course title in Czech: Economic Mathematics
Course title in English:
Economic Mathematics
Mode of completion and number of credits:
Exam (4 credits)
Mode of delivery:
full-time, 2/2 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/12 (lectures per period / seminars per period)
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
Name of lecturer: Ing. Ján Dvorský, PhD. (examiner)
RNDr. Zdeněk Taussik (supervisor)
Prerequisites:
none
Annotation:
-- item not defined --
 
Course contents:
The content of the course has not been saved in this language version.
 
Learning outcomes:
-- item not defined --
 
Input knowledge:
-- item not defined --
 
Learning activities and teaching methods:
-- item not defined --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- item not defined --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- item not defined --
 
Study load:
Type of teaching method
Daily attendance
Combined form
Total
0 h
0 h
 
Recommended reading:
Basic:
1. SEDLÁČKOVÁ, L. -- OLŠÁKOVÁ, A. -- TAUSSIK, Z. Ekonomická matematika a Statistika v podnikání. VŠP a.s, 2013.
KAŇKA, M. -- COUFAL, J. -- KLŮFA, J. Učebnice matematiky pro ekonomy. Ekopress, 2007. ISBN 978-80-86929-24-8.

Recommended:
BURDA, P. -- BOHÁČ, Z. -- DOLEŽALOVÁ, J. Matematika pro přípravný kurz a přijímací zkoušku na VŠB-TU Ostrava. 2nd ed. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2001. 140 p. ISBN 80-7078-942-5.
RADOVÁ, J. -- DVOŘÁK, P. -- MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého. 5th ed. Praha: GRADA Publishing, a.s, 2005. ISBN 80-247-1230-X.
ISBN 80-247-1230-X. Matematické minimum pro studium matematiky na VŠE Praha. 1st ed. Praha: VŠE, 2003. 189 p. ISBN 80-245-0513-4.


Last modification made by Mgr. Nikola Najzarová on 12/19/2019.

Typ výstupu: