Course syllabus OPS136D - Operační systémy I (VŠPP - LS 2019/2020)

     Czech          English          

Kód předmětu:
OPS136D
Název česky:
Operační systémy I
Název anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Vyučující:
RNDr. Michal Bejček, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Petr Seifert (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
Cílem předmětu je seznámení s operačními systémy Microsoft Windows a Linux. Výuka je zaměřena zejména na základní aspekty správy obou systémů a jejich nasazení ve firmě. Student by se měl po absolvování předmětu orientovat v této problematice a vědět, jak nasadit tyto systémy v praxi. Během cvičení se student naučí konfigurovat základní služby Windows serveru, jako jsou DNS, Active Directory a seznámí se základy správy uživatelů a skupinových politik. Linuxová část je zaměřena na základní části systému, jako je příkazová řádka nebo oprávnění k souborům a dále na přehled distribucí Linuxu.
 
Obsah předmětu:
1.Historie - historie systémů MS Windows, základy administrace (MMC konzole, Ovládací panely) (dotace 0/0)
2.
Komunikace po síti - programy ipconfig, ping, tracert, nastavení sítě a směrování v grafickém rozhraní, praktické odzkoušení (dotace 0/0)
3.
DHCP server, DNS server, WINS server - konfigurace služeb DHCP (pool, statické záznamy, DNS a WINS servery, relay) a DNS (A, PTR, MX záznamy) (dotace 0/0)
4.Active directory - popis a konfigurace Active directory (logická a fyzická struktura, forest, doména, doménový řadič) (dotace 0/0)
5.Účty v Active directory - uživatelé, skupiny a počítače v Active directory (vytvoření, nastavení parametrů přihlašování, lokální a doménové účty) (dotace 0/0)
6.Skupinové politiky - popis skupinových politik a jejich možností v doméně a na lokálním počítači, politiky pro počítače a pro uživatele, organizační jednotky (dotace 0/0)
7.
Řízení přístupu ke zdrojům - přístupová oprávnění na filesystému NTFS, dědění oprávnění, sdílené složky (dotace 0/0)
8.
Bezpečnost - zabezpečení systému, aktualizace, účet Administrátora, reset hesla, firewally, Windows update, bezpečnostní šablony (dotace 0/0)
9.
Služby Windows serveru - certifikační autorita (vytvoření, certifikáty), IIS (webový server, ASP, FTP, SMTP) (dotace 0/0)
10.
Základy používání Linuxu, základní práce se systémem (konzole, grafické prostředí), instalace systému, historie, funkce, podporované platformy, nasazení Linuxu (dotace 0/0)
11.
Administrace, distribuce - ukázka administrace (Yast, příkazová řádka), přehled distribucí a jejich vlastností a výhod (komunitní a komerční distribuce, správa přes konzoli a přes grafické rozhraní, struktura konfiguračních souborů) (dotace 0/0)
12.
Soubory a souborový systém v Linuxu, oprávnění, uživatelské účty - oprávnění k souborům a adresářům (UID, čtení, zápis, spouštění, suid, sticky bit, rozšíření ACL), jména souborů, délka jmen souborů, maximální velikost souboru (dotace 0/0)
13.Příkazová řádka - základní ovládání příkazové řádky (syntaxe shellu, klávesové zkratky), příkazy pro práci se soubory (cp, mv, rm, cat, head, tail) (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:
. Student umí

o Charakterizovat jednotlivé role Windows serveru

o Popsat oprávnění k souborům v systémech Windows a Linux

o Vysvětlit rozdíly ve fungování Windows a Linuxu

Odborné dovednosti:

. Student umí

o Nakonfigurovat základní služby na Windows serveru

o Vybrat vhodný operační systém pro nasazení na server v malé firmě

Obecné způsobilosti

. Student umí

o Samostatně a odpovědně se rozhodnout na základě rámcového zadání
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech26 h0 h
Účast na cvičeních
26 h
0 h
Příprava na přednášky/tutoriály
12 h
0 h
Příprava na cvičení
10 h
0 h
Příprava a prezentace seminární práce/referátu
10 h
0 h
Příprava na zkoušku
20 h
0 h
Celkem
104 h
0 h
 
Literatura:
Základní:
STANEK, W., R. Microsoft Windows Server 2008, kapesní rádce administrátora. Computer Press, 2008. 704 s. ISBN 80-251-1936-X.
HERBORTH, C. Unix a Linux, názorný průvodce. Computer Press, 2006. 288 s. ISBN 80-251-0978-X.

Doporučená:
ŠETKA, P. Mistrovství v Microsoft Windows Server 2003. Computer Press, 2008. 704 s. ISBN 80-251-1871-1.
HÝBL, A. Průvodce Linuxem, [on-line], dostupné na http://www.pruvodce-linuxem.cz/. http://www.pruvodce-linuxem.cz/, 2010. 0.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 19. 12. 2019.

Type of output: