Sylabus predmetu PKR - Podnikavost a kreativita v reklamě (VŠPP - WS 2018/2019)

     Čeština          Angličtina          

Course code: PKR
Course title in Czech:
Podnikavost a kreativita v reklamě
Course title in English:
-- item not defined --
Mode of completion and number of credits: Fulfillment of requirements (5 credits)
Mode of delivery:
full-time, 2/1 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 14/0 (lectures per period / seminars per period)
Language of instruction: Czech
Course supervisor:
Name of lecturer:
PhDr. Lukáš Durda, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer)
Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D. (supervisor)
Prerequisites:
none
Annotation:
-- item not defined --
 
Course contents:
The content of the course has not been saved in this language version.
 
Learning outcomes:
-- item not defined --
 
Input knowledge:
-- item not defined --
 
Learning activities and teaching methods:
-- item not defined --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- item not defined --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- item not defined --
 
Study load:
Type of teaching method
Daily attendance
Combined form
Total
0 h
0 h
 
Recommended reading:
Basic:
CASNOCHA, B. -- HOFFMAN, R. Váš osobní startup: připravte se na budoucnost, investujte do sebe, změňte svou kariéru. Brno: BizBooks, 2013. ISBN 978-80-265-0056-8.
MIKULÁŠTÍK, M. Tvořivost a inovace v práci manažera. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2016-6.
SVĚTLÍK, J. -- MIKULÁŠ, P. -- BAČÍKOVÁ, Z. -- KAČÁNIOVÁ, M. Reklama. Teorie, koncepce, modely. Rzeszow: WSIiZ, 2017. 623 p. ISBN 978-83-64286-71-1.
ŽÁK, P. Kreativita a její rozvoj. Brno: Motiv Press, 2017. ISBN 978-80-87981-23-8.


Last modification made by Lucie Ptáčková, DiS. on 12/11/2018.

Typ výstupu: