Sylabus předmětu IN2 - Informatics II (VŠPP - WS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Course code: IN2
Course title in Czech: Informatics II
Course title in English: Informatics II
Mode of completion and number of credits: Exam (6 credits)
Mode of delivery: full-time, 2/1 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/10 (lectures per period / seminars per period)
Language of instruction: Czech
Course supervisor: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
Name of lecturer: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Ing. Pavel Vlček, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer)
Prerequisites: none
Annotation:
-- item not defined --
 
Course contents:
The content of the course has not been saved in this language version.
 
Learning outcomes:
-- item not defined --
 
Input knowledge:
-- item not defined --
 
Learning activities and teaching methods:
-- item not defined --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- item not defined --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- item not defined --
 
Study load:
Type of teaching methodDaily attendanceCombined form
Lecture/tutorial attendance26 h10 h
Seminar attendance14 h0 h
Preparation for seminars10 h0 h
Preparation and presentation of one´s own seminar paper/essay0 h10 h
Preparation for a mid-term test10 h10 h
Preparation for an exam24 h24 h
Total84 h54 h
 
Recommended reading:
Basic:
VYMĚTAL, J. Studijní opora k předmětu Informační systémy I.  [online]. 2013. URL: https://is.vspp.cz/auth/nucitel/ds_modul.pl?predmet=4530.
MATÚŠ, Z. Studijní opora k předmětu Informační systémy II.  [online]. 2013. URL: https://is.vspp.cz/auth/nucitel/ds_modul.pl?predmet=4530.
KRAJČÍK, V. -- LENERTOVÁ, L. Studijní opora k předmětu Informační systémy III.  [online]. 2014. URL: https://is.vspp.cz/auth/nucitel/ds_modul.pl?predmet=4530.
VLČEK, P. -- KALUŽOVÁ, L. Základy algoritmizace a Micsosoft Access. Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, 2012: Nakladatelství JOKL,Tiskárna Kleinwächter, 2012. 112 p. ISBN 978-80-260-1592-5.
ŠTĚPÁN, R. -- MATÚŠ, Z. Informačně technologický základ. Kralice na Hané: Computer Media, 2008. 120 p. ISBN 978-80-7402-009-4.
GÁLA, LIBOR, JAN POUR A ZUZANA ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2nd ed. Praha: Grada, 2009. 0 ISBN 978-80-247-2615-1.


Last modification made by Mgr. Nikola Najzarová on 08/16/2019.

Typ výstupu: