Sylabus predmetu IN2X - Informatika II (VŠPP - LS 2018/2019)

     Čeština          

Kód předmětu: IN2X
Název česky: Informatika II
Název anglicky: Informatics II
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky: kombinovaná, 0/6 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. (garant)
Ing. Pavel Vlček, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhKombinované studium
Celkem0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Lucie Ptáčková, DiS. dne 24. 4. 2019.

Typ výstupu: