Sylabus predmetu B10_2 - Informatika II (Informační systémy) (VŠPP - LS 2018/2019)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu:
B10_2
Název česky:
Informatika II (Informační systémy)
Název anglicky:
Informatics II (Information systems)
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
Forma výuky:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/10 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Vyučující: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Ing. Pavel Vlček, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Lucie Ptáčková, DiS. dne 24. 4. 2019.

Typ výstupu: