Sylabus predmetu MWS115E - Moderní webové služby (VŠPP - LS 2018/2019)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: MWS115E
Název česky: Moderní webové služby
Název anglicky: Moderní webové služby
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (5 kreditů)
Forma výuky: kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Jan Pňakovič
Vyučující: Ing. Jan Pňakovič (garant)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Cílem předmětu je seznámit studenty s praktickým využitím více či méně populárních webových služeb (YouTube, Facebook, Google Apps a další). Studenti se seznámí s aplikačním rozhraním (API) těchto služeb, které mohou aplikovat v soukromých či firemních projektech.Způsob výuky je orientován na praktické ukázky, do kterých jsou studenti aktivně zapojeni.
 
Obsah předmětu:
1.Join.me, Facebook, Twitter, LinkedIn (dotace 0/0)
2.Foursquare, Tumblr, Flickr (dotace 0/0)
3.Google, Google+, Google Calendar, Google Maps, iGoogle, YouTube (dotace 0/0)
4.Google Analytics, Google AdWords, Google Docs, Google Chart API, Google Code (dotace 0/0)
5.Zoho, Pastebin, Github (dotace 0/0)
6.olark, SourceForge, wufoo (dotace 0/0)
7.Bing Maps, SkyDrive, Office Web Apps (dotace 0/0)
8.Balsamiq, Browsershots, BugMuncher (dotace 0/0)
9.Dropbox, Netvibes, OpenStreetMaps, Photoshop (dotace 0/0)
10.Pixlr, Vimeo, Meebo (dotace 0/0)
11.Prezi, Pivotal Tracker, Dabblet (dotace 0/0)
12.Cacoo, Creately, Draw.io (dotace 0/0)
13.PayPal, Google Wallet, GoPay, Paysec, PayU (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:

. Student umí:

o Popsat a identifikovat fungovaní komunikace přes API,

o Vyhodnotit vhodnou aplikaci nebo službu pro potřeby použití,

o Osvojit si a použít technické termíny v rámci odborné komunikace

Odborné dovednosti:

. Student umí:

o Navrhnout propojení dvou či více webových služeb ve fungující celek,

o Určit složitost implementace aplikačního rozhraní webových služeb,

Obecné způsobilosti:

. Student umí:

o Formovat a prezentovat odborné myšlenky a znalosti v praktických ukázkách,

o Odborně komunikovat na téma vybrané služby
 
Vstupní znalosti:
Znalost fungování webových služeb, API, základy programování webových aplikací, uživatelský přehled a orientace na internetu.
 
Způsob a metody výuky:
Studentům je doporučeno prostudování základní či doporučené literatury. Velmi nápomocná je i vlastní aktivita čtením odborných webů, magazínů nebo blogů zaměřených na internet nebo internetové aplikaci.
Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnit následující požadavky:

1. Prezentace neznámé služby

a. Vyberte si libovolnou aplikaci, která není prezentována v rámci předmětu,

b. Zjistěte, zda má aplikace dostupné aplikační rozhraní (API)

c. Připravte si prezentaci v rozsahu cca 10-15 minut, odpovídá 10-12 slajdům prezentace,

d. Prezentace musí obsahovat historii, možné vstupy/výstupy, přínos pro uživatele, srovnání s konkurencí a případný budoucí rozvoj služby.

e. Prezentace bude poté odevzdána jako dávka do ŠISu

2. Týmová tvorba mashup aplikace

a. Aplikace nemusí být nutně naprogramována

b. Ukázka funkčního kódu výhodou

c. Důležitá je logika návazností použitých API

d. Povolena práce ve dvojici až čtveřici - skupina bude složena v den zápočtu

e. Služby pro mashup budou losovány v den zápočtu

f. Prezentace proběhne veřejně v jeden den společně se studenty prezenčního studia.

g. Časový rozsah prezentace by měl být 5-7 minut.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
PS: prezentace neznámé služby, docházka, návrh a prezentace mashup aplikace KS: popis neznámé služby, návrh a prezentace mashup aplikace
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhKombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech8 h
Účast na cvičeních0 h
Příprava na přednášky/tutoriály44 h
Příprava na cvičení0 h
Studium e-learningových materiálů8 h
Zpracování dávek26 h
Příprava a prezentace seminární práce/referátu20 h
Práce na týmovém projektu8 h
Příprava na souhrnný zápočtový test16 h
Celkem130 h
 
Literatura:
Základní:
CHOW SHU-WAI. Programujeme Mashup a aplikace pro Web 2.0 v PHP. Brno: Computer Press, a.s, 2008. 280 s. ISBN 978-80-251-2057-6.

Doporučená:
DAVID A. VISE. Google Story. Praha: Pragma, 2007. 364 s. ISBN 80-7349-034-X.
LEANDER KAHNEY. Jak myslí Steve Jobs - rozšířené vydání. Brno: Computer Press, a.s, 2009. 304 s. ISBN 978-80-251-2794-0.
RANDALL STROSS. Planeta Google. Brno: Computer Press, a.s, 2009. 296 s. ISBN 978-80-251-2412-3.
RICHARD L. BRANDT. Jak myslí Larry Page a Sergej Brin. Brno: Computer Press, a.s, 2010. 256 s. ISBN 978-80-251-2822-0.
JEFF JARVIS. Co by udělal Google?. Litomyšl: Eastone Books, 2010. 272 s. ISBN 978-80-8109-148-3.


Poslední změnu provedla Lucie Ptáčková, DiS. dne 24. 4. 2019.

Typ výstupu: