Sylabus predmetu EKM - Ekonomická matematika (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: EKM
Název česky: Ekonomická matematika
Název anglicky: Economic Mathematics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: RNDr. Zdeněk Taussik
Vyučující: Ing. Ján Dvorský, PhD. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
RNDr. Zdeněk Taussik (garant)
Ing. Mgr. Daniel Toth, Dr., Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: