Sylabus predmetu UDN114E - Úvod do informatiky pro neinformatiky (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: UDN114E
Název česky: Úvod do informatiky pro neinformatiky
Název anglicky: Introduction to Computer Science
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (4 kredity)
Forma výuky: prezenční, 0/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
Vyučující: Ing. Jan Lešetický, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavel Vlček, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a principy v oblasti informatiky.Jedná se o přehledový předmět, který je zaměřený na pojmy a principy. Předmět se zabývá problematikou hardware a software, organizace dat, počítačové grafiky, počítačových sítí včetně Internetu a některých jeho služeb (WWW, e-mail) a otázkami bezpečnosti a práva v oblasti informatiky.
 
Obsah předmětu:
1.Seznámení s počítačovou technikou na VŠMIE, seznámení s ŠIS, základní pojmy z oblasti informatiky (dotace 0/0)
2.Hardware: typy počítačů, počítačové součásti a jejich funkce, vstupní a výstupní zařízení, výkon počítače (dotace 0/0)
3.Software: systémové a aplikační programy, vznik programu, operační systém, správa programů, základní nastavení OS (dotace 0/0)
4.Organizace dat: bity a bajty, násobky, média pro ukládání dat, soubory a složky, přípona, formát souboru, archivy (např. ZIP) (dotace 0/0)
5.Počítačová grafika: rastrová grafika, pixel, dpi, barevná hloubka, OCR, manipulace s obrázky, vektorová grafika (dotace 0/0)
6.Komprese dat (ztrátová a bezeztrátová) a rastrové grafické formáty: JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF (dotace 0/0)
7.Počítačové sítě: drátové (Ethernet) a bezdrátové (Wi-Fi) sítě, LAN a WAN, fyzická adresa (MAC), přepínač (switch) (dotace 0/0)
8.Internet: IP adresa, doménová jména (DNS), DHCP, router, server-klient a peer-to-peer, intranet, služby na Internetu (dotace 0/0)
9.WWW: princip služby (webový server a prohlížeč, URL, HTTP vs. HTTPS, HTML), možnosti tvorby webových stránek (dotace 0/0)
10.E-mail: princip služby (e-mailový klient, schránka, adresa, velikost příloh, odesilatel), spam, webmail (dotace 0/0)
11.Počítačová bezpečnost: prokazování identity (ID, hesla), archivace, firewall, krádež dat, malware, elektronický podpis a šifrování (dotace 0/0)
12.Právo a informatika: autorské právo, typy licencí (shareware, freeware atd.), ochrana osobních údajů, právní zdroje na internetu (dotace 0/0)
13.Opakování náročných témat (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Oborové znalosti: Student umí vysvětlit probírané pojmy (jejich význam a případné vzájemné vztahy), zejména:

. Popsat hardwarovou architekturu počítače a vysvětlit funkce jednotlivých součástek

. Popsat proces vzniku počítačového programu, vysvětlit funkce operačního systému

. Vysvětlit reprezentaci informací v počítači (bit, bajt)

. Vysvětlit princip ukládání informací do souborů (soubor, formát) a běžné způsoby organizace takto uložených dat (adresáře, správce souborů

. Vysvětlit dva základní principy reprezentace grafické informace: rastrová a vektorová grafika

. Vysvětlit principy fungování místních sítí (LAN) i sítě Internet (protokol IP)

. Vysvětlit, jak fungují služby WWW a e-mail

. Popsat běžné typy útoků na počítače (např. malware) a vysvětlit principy obrany proti nim

. Vysvětlit zákonnou podstatu ochrany autorských děl (zejména těch elektronických) a osobních údajů

Oborové dovednosti: (žádné)

Obecné způsobilosti: (žádné)
 
Vstupní znalosti:
Bez vstupních požadavků
 
Způsob a metody výuky:
Účast na tutoriálech je nepovinná, ale je doporučena. Pochopení látky je možné si otestovat na dávkách. V případě, že nějaká část látky nebyla pochopena, je doporučeno prostudovat si příslušnou kapitolu základní literatury. Případné nejasnosti je možné probrat v rámci konzultačních hodin.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Zápočet bude udělen za úspěšné napsání zápočtové písemky, která se koná na konci semestru. Zápočtová písemka je bez použití počítače.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
Předmět není ukončen zkouškou.
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech0 h8 h
Účast na cvičeních39 h0 h
Příprava na přednášky/tutoriály0 h31 h
Příprava na cvičení30 h0 h
Zpracování dávek0 h30 h
Příprava na souhrnný zápočtový test35 h35 h
Celkem104 h104 h
 
Literatura:
Základní:
NAVRÁTIL, P. S počítačem nejen k maturitě - 2. díl. 7. vyd. Computer Media, 2009. 176 s. ISBN 978-80-7402-021-6.
ROUBAL, P. Informatika a výpočetní technika pro střední školy: teoretická učebnice. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 103 s. ISBN 978-80-251-3228-9.

Doporučená:
GALBA, A. -- PAVLÍČEK, A. Moderní informatika. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2012. 184 s. ISBN 978-80-7431-095-9.
BROOKSHEAR,G.,J. Informatika. 1. vyd. Brno: ComputerPress, 2013. 0 ISBN 978-80-251-3805-2.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: