Sylabus predmetu PROS - Právo pro obchod a služby (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          

Kód předmětu:
PROS
Název česky:
Právo pro obchod a služby
Název anglicky:
Law for Trade and Services
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky:
prezenční, 3/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Vyučující: Mgr. Matej Pekarik, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
JUDr. Zdeňka Ponitz (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: