Course syllabus AJA313E - English III (VŠPP - WS 2019/2020)

     Czech          

Kód předmětu: AJA313E
Název česky: Anglický jazyk III
Název anglicky: English III
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Mgr. Petra Ležáková
Vyučující: Ing. Adam Fireš (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. et Mgr. Lenka Fojtová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Mgr. Petra Ležáková (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Jan Skipala (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 3. 9. 2019.

Type of output: