Sylabus predmetu APS124E - Administrativní a prezentační systémy (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu:
APS124E
Název česky:
Administrativní a prezentační systémy
Název anglicky: Administration and Presentation Systems
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (4 kredity)
Forma výuky:
prezenční, 0/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Vyučující:
doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. (garant)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
Předmět APS je zaměřen na programový balík Office.

75% výuky tvoří zpracovávání dat v MS Excel.

15% výuky tvoří vytváření textových dokumentů v MS Word.

10% výuky tvoří vytváření prezentací v MS PowerPoint
 
Obsah předmětu:
1.Ukázky "Co Excel umí", Popis obrazovky, Editace buňky, Formátování, Autosum, Podmíněné formátování, Řady, Výpočty, Psaní vzorců. (dotace 0/0)
2.
Sloupce a řádky, Realtivní a absolutní adresa, Odkazy, Složitější výpočty, Datumu a čas, funkce Když, funkce Zaokrouhlování. (dotace 0/0)
3.
Pokročilé formátování, funkce MIN, MAX, PRůMĚR, SMODCH, Přemísťování oblastí, Kopírování, Vkládání jinak, Vnořená funkce KDYŽ. (dotace 0/0)
4.
Chybová hlášení, Grafy, Zdrojová data, Regresní rovnice a jejich grafické vyjádření, Nestejné měřítko, Souhrny, Objekty, Editor rovnic. (dotace 0/0)
5.
Práce s listy, Tlačítka, Vyhledat a nahradit, Kontrola pravopisu, Předchůdci a následníci, Spojnice trendu, Interní a externí odkazy, funkce Hledání řešení, Prostorové tabulky. (dotace 0/0)
6.Přehledy, Komentáře, Seřadit, Makra, Řešitel, Generování náhodných čísel, Textové funkce, funkce Concatenate. (dotace 0/0)
7.
Databázové funkce, Třídění dat, Filtrace dat: Automatický filtr, Rozšířený filtr, Kontingenční tabulky a grafy. Souhrnné opakování. (dotace 0/0)
8.
Statistické funkce, Statistická analýza dat: Deskriptivní statistika, Párový a nepárový Studentův t-test, Korelace, Chi-kvadrát test. (dotace 0/0)
9.
Základy typografie, Formát odstavce, Pravítko, Tabulátory a zarážky, Odrážky, Řádkování, Tok textu, Seznamy, Automatický text, Záhlaví a zápatí, Kopírování z Excelu do Wordu - bez a s propojením. (dotace 0/0)
10.
Tabulky ve Wordu, Hromadná korespondence, Obálky a štítky, Styly, Dělení slov, Nastavení jazyka, Kontrola pravopisu a gramatiky, Náhled tisku, Oddíly, Nastavení stránky, Statistika napsaného textu. (dotace 0/0)
11.
Typy zobrazení v PPT, Textová pole a odstavce, Rozvržení snímku, Záhlaví a zápatí, Řadič snímků, Šablony, Animace, Grafické efekty, Zvukové efekty. (dotace 0/0)
12.Poznámky, Podklady, Animace grafu, Organizační diagram a jeho animace, Tvorba grafu v PPT, Datový list, Kopírování grafů z Excelu, Přechody snímků při prezentaci, Nastavení prezentace. (dotace 0/0)
13.Souhrnné opakování podle námětů studentů. (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
17.9.2013 Milí studenti, požadavky na zápočet z APS stanovuji takto:
Posluchači prezenčního studia (i směr právo) dostanou zápočet z APS jakmile: absolvují přezkoušení u počítače: přezkoušení se skládá cca ze 2 úloh z Excelu, a po jedné z úloh buď z Wordu nebo Power Pointu; přezkoušení trvá 15-20 minut a je možné se k němu přihlásit již v průběhu semestru ještě před začátkem zkouškového období. Předtermíny si se mnou studenti domluví individuálně. V řádném zkouškovém období vypíši dostatek termínů pro splnění zápočtu. Posluchači kombinovaného studia dostanou zápočet z APS poté co: 1) vypracují Semestrální práci: SP Excel (3 části), SP Word (2 části), SP Power Point (1 část), každou nejméně se 75-procentní úspěšností a 2) absolvují přezkoušení u počítače. Přezkoušení se skládá cca ze 2 úloh z Excelu, a po jedné z úloh buď z Wordu nebo Power Pointu; přezkoušení trvá asi 15-20 minut a je možné se k němu přihlásit již v průběhu semestru ještě před začátkem zkouškového období. Předtermíny si se mnou studenti domluví individuálně. V řádném zkouškovém období vypíši dostatek termínů pro splnění zápočtu. Posluchači kombinovaného studia - právo dostanou zápočet z APS poté co: 1) vypracují Semestrální práci: SP Excel (1 část), SP Word (2 části), SP Power Point (1 část), každou nejméně se 75-procentní úspěšností a 2) absolvují přezkoušení u počítače. Přezkoušení se skládá cca ze 1 úloh z Excelu, a po jedné z úloh buď z Wordu nebo Power Pointu; přezkoušení trvá asi 15 minut a je možné se k němu přihlásit již v průběhu semestru ještě před začátkem zkouškového období. Předtermíny si se mnou studenti domluví individuálně. V řádném zkouškovém období vypíši dostatek termínů pro splnění zápočtu.
Doc. Vilikus
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 h
 
Literatura:
Základní:
PECINOVSKÝ, J. -- PECINOVSKÝ, R. Word 2007 pro pokročilé. Grada, 2009. 0.
PECINOVSKÝ, J. Word 2007 podrobný průvodce. Computer Press, 2004. 0.
KLATOVSKÝ, K. PowerPoint 2007 nejen pro školy. Computer Media, 2007. 0.
PECINOVSKÝ, J. Microsoft Office Excel 2007. Computer Press, 2008. 0.

Doporučená:
LAURENČÍK, M. Praktické příklady v Excelu 2007. Computer Press, 2008. 0.
KRÁL, M. -- MAGERA, I. Microsoft Office PowerPoint 2007 - Podrobná uživatelská příručka. Computer press, 2008. 0.
CHAJDIAK, J. Štatistické úlohy a ich riešenie v exceli. Statis, 2005. 0.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: