Sylabus predmetu APS133E - Administrativní a prezentační systémy (právo) (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: APS133E
Název česky: Administrativní a prezentační systémy (právo)
Název anglicky: Administration and Presentation Systems (law)
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
Vyučující: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. (garant)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Předmět APS je zaměřen na programový balík Office.

70% výuky tvoří zpracovávání dat v MS Excel.

15% výuky tvoří vytváření textových dokumentů v MS Word.

15% výuky tvoří vytváření prezentací v MS PowerPoint
 
Obsah předmětu:
1.Ukázky "Co Excel umí", Popis obrazovky, Editace buňky, Formátování, Autosum, Podmíněné formátování, Řady, Výpočty, Psaní vzorců. (dotace 0/0)
2.Sloupce a řádky, Realtivní a absolutní adresa, Odkazy, Složitější výpočty, Datumu a čas, funkce Když, funkce Zaokrouhlování. (dotace 0/0)
3.Pokročilé formátování, funkce MIN, MAX, PRůMĚR, SMODCH, Přemísťování oblastí, Kopírování, Vkládání jinak, Vnořená funkce KDYŽ. (dotace 0/0)
4.Chybová hlášení, Grafy, Zdrojová data, Regresní rovnice a jejich grafické vyjádření, Nestejné měřítko, Souhrny, Objekty, Editor rovnic. (dotace 0/0)
5.Práce s listy, Tlačítka, Vyhledat a nahradit, Kontrola pravopisu, Předchůdci a následníci, Spojnice trendu, Interní a externí odkazy (dotace 0/0)
6.Přehledy, Komentáře, Seřadit, Makra, Řešitel, Generování náhodných čísel, Textové funkce, funkce Concatenate. (dotace 0/0)
7.Databázové funkce, Třídění dat, Filtrace dat: Automatický filtr, Rozšířený filtr, Kontingenční tabulky a grafy. Souhrnné opakování. (dotace 0/0)
8.Statistické funkce, Statistická analýza dat: Deskriptivní statistika, Párový a nepárový Studentův t-test, Korelace, Chi-kvadrát test. (dotace 0/0)
9.Základy typografie, Formát odstavce, Pravítko, Tabulátory a zarážky, Odrážky, Řádkování, Tok textu, Seznamy, Automatický text, Záhlaví a zápatí, Kopírování z Excelu do Wordu - bez a s propojením. (dotace 0/0)
10.Tabulky ve Wordu, Hromadná korespondence, Obálky a štítky, Styly, Dělení slov, Nastavení jazyka, Kontrola pravopisu a gramatiky, Náhled tisku, Oddíly, Nastavení stránky, Statistika napsaného textu. (dotace 0/0)
11.Typy zobrazení v PPT, Textová pole a odstavce, Rozvržení snímku, Záhlaví a zápatí, Řadič snímků, Šablony, Animace, Grafické efekty, Zvukové efekty. (dotace 0/0)
12.Poznámky, Podklady, Animace grafu, Organizační diagram a jeho animace, Tvorba grafu v PPT, Datový list, Kopírování grafů z Excelu, Přechody snímků při prezentaci, Nastavení prezentace. (dotace 0/0)
13.Souhrnné opakování podle námětů studentů. (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
požadavky na zápočet z APS stanovuji takto: Posluchači prezenčního studia dostanou zápočet z APS jakmile: absolvují přezkoušení u počítače: přezkoušení se skládá po jedné úloze z Excelu, z Wordu a Power Pointu; přezkoušení trvá cca 15 minut a je možné se k němu přihlásit již v průběhu semestru ještě před začátkem zkouškového období. Předtermíny si se mnou studenti domluví individuálně. V řádném zkouškovém období vypíši dostatek termínů pro splnění zápočtu. Posluchači kombinovaného studia APS (právo), APS133EK 1) vypracování 4 Semestrálních Prácí: SPE (Excel), SPW1, SPW2 (Word) a SPP (PowerPoint) každou dávku nejméně se 75-procentní úspěšností teprve poté se mohou přihlásit 2) k přezkoušení u počítače. Přezkoušení se skládá cca ze 1 úlohy z Excelu, úlohy 1 z Wordu a 1 úlohy z PowerPointu; přezkoušení trvá 15-20 minut a je možné se k němu přihlásit již v průběhu semestru ještě před začátkem zkouškového období. Předtermíny si se mnou studenti domluví individuálně. V řádném zkouškovém období vypíši dostatek termínů pro splnění zápočtu.
Vilikus
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Literatura:
Základní:
PECINOVSKÝ, J. Microsoft Office Excel 2007. Computer Press, 2008. 0.
PECINOVSKÝ, J. Word 2007 podrobný průvodce. Computer Press, 2004. 0.
KLATOVSKÝ, K. PowerPoint 2007 nejen pro školy. Computer Media, 2007. 0.

Doporučená:
CHAJDIAK, J. Štatistické úlohy a ich riešenie v exceli. Statis, 2005. 0.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: