Sylabus predmetu AVS126D - Agilní vývoj SW (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: AVS126D
Název česky: Agilní vývoj SW
Název anglicky: Agile software development
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Josef Myslín
Vyučující: Ing. Josef Myslín (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Zápočet má dvě části: Semestrální práce: Zpracování libovolného tématu souvisejícího s agilním vývojem formou odborného článku. Nejde o vědu, ale formu - tzn. článek by měl obsahovat abstrakt, úvod, závěr, měl by mít řádné citace literatury, měl by využívat odborný jazyk na úrovni. Článek nemá být jen citací, ale měl by obsahovat vlastní pohled, kritické zhodnocení atd. Příklady témat: - Řešení konkrétní činnosti v konkrétní metodice
- Srovnání dvou agilních metodik
- Srovnání agilní a neagilní metodiky
- Případová studie
- atd. - vymyslete si opravdu cokoliv.

Zápočtový test: Krátký test ověřující vaše pochopení agilních principů
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech26 h0 h
Účast na cvičeních26 h0 h
Příprava na přednášky/tutoriály13 h0 h
Příprava na cvičení13 h0 h
Příprava a prezentace seminární práce/referátu42 h0 h
Příprava na souhrnný zápočtový test10 h0 h
Celkem130 h0 h
 
Literatura:
Základní:
JOSEF MYSLÍN. SCRUM - průvodce agilním vývoje SW. 1. vyd. Computer Press, 2015.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: