Sylabus predmetu AGP125C - Algoritmy a programování I (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: AGP125C
Název česky: Algoritmy a programování I
Název anglicky: Algorithms and Programming I
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky: prezenční, 2/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Josef Kokeš, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Tento předmět je zaměřen na tvůrčí psaní programů.
Po krátkém úvodu "jak počítá počítač", určeném pro úplné laiky, se zaměříme na efektivní psaní počítačových programů, zejména z hlediska spolupráce více programátorů. To povede k vysvětlení objektově orientovaného programování, což je stěžejní téma tohoto předmětu. Konkrétní příklady budou ukázány v jazyce Java (pod NetBeans). Budou podrobně vysvětleny nejběžnější algoritmy (hledání, razení) a datové struktury (seznamy, stromy).

Podrobná osnova, texty přednášek i cvičení, literatura, požadavky na zápočet a zkoušku jsou na:
https://java.kokes.cloud
user=cesky heslo=Heslo_1234
 
Obsah předmětu:
1.Osnova předmětu je obsažena v materiálech k přednáškám, konkrétně v souboru: (dotace 0/0)
2."prednasky.zip" (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: