Sylabus predmetu DSL116E - Distribuované systémy a lokální počítačové sítě (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu:
DSL116E
Název česky:
Distribuované systémy a lokální počítačové sítě
Název anglicky:
Distribution Systems and Local Networks
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (6 kreditů)
Forma výuky: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 4/2 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
RNDr. Michal Bejček, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Michal Bejček, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h
0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: