Sylabus predmetu KMAIP - Kvantitativní metody a aplikovaná informatika v podnikání (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu:
KMAIP
Název česky: Kvantitativní metody a aplikovaná informatika v podnikání
Název anglicky:
Quantitative Methods and Applied Informatics in Entrepreneurship
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
Vyučující:
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jan Lešetický, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. PhDr. Petr Mašín, MBA (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavel Vlček, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
1. Informační systémy v podniku a strategie (architektura) jejich nasazení. Modely efektivnosti.
2. Informační společnost a význam IS pro moderní hospodářský subjekt.
3. Procesní a znalostní management v informačně orientovaném podniku.
4. Informační strategie podniku.
5. Informační systémy pro podporu podnikových procesů (typy, charakteristika a použití)
6. Informační projekty. Řízení projektů IS - model procesního přístupu k řízení projektu
7. Projektový (životní ) cyklus a projektové aktivity v projektech IS
8. Plánování projektu IS
9. Datová základna projektu IS.
10. Metodika projektování IS – konceptuální a technologický model.
11. Metodika řízení projektu IS (význam řízení, objekty řízení, etapy řízení a činnosti v etapách)
12. Organizace projektu IS (produkty a dokumentace projektu IS)
13. Řízení lidských zdrojů v projektech IS
14. Změnová řízení a zajištění kvality v projektech IS
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h
0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: