Sylabus predmetu MN1_1_5_ - Kvantitativní metody a aplikovaná informatika v podnikání I (Kvantitativní metody v podnikání) (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: MN1_1_5_
Název česky: Kvantitativní metody a aplikovaná informatika v podnikání I (Kvantitativní metody v podnikání)
Název anglicky: Quantitative methods and applied informatics in entrepreneurship (Quantitative methods in entrepreneurship)
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: