Sylabus predmetu MN1_1_6_ - Kvantitativní metody a aplikovaná informatika v podnikání II (Informační systémová podpora) (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          

Kód předmětu:
MN1_1_6_
Název česky:
Kvantitativní metody a aplikovaná informatika v podnikání II (Informační systémová podpora)
Název anglicky:
Quantitative methods and applied informatics in entrepreneurship (Information system support )
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (3 kredity)
Forma výuky:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Vyučující:
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: