Sylabus predmetu MN1_2_6_ - Marketing pro podnikatele I (Strategický marketing) (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          

Kód předmětu: MN1_2_6_
Název česky: Marketing pro podnikatele I (Strategický marketing)
Název anglicky:
Marketing for entrepreneuers I (Strategic marketing)
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Václav Nétek, CSc. (garant)
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: