Sylabus predmetu PN2_3_6_ - Obchod a řízení prodeje I (Řízení péče o zákazníky) (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu:
PN2_3_6_
Název česky:
Obchod a řízení prodeje I (Řízení péče o zákazníky)
Název anglicky: Sale and sales management I (Customer care management)
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Vyučující:
PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: