Sylabus predmetu OMA115E - On-line marketing (volitelný blok Marketing) (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: OMA115E
Název česky: On-line marketing (volitelný blok Marketing)
Název anglicky: On-line marketing
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (5 kreditů)
Forma výuky: kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Vyučující: doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. (garant)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi využití internetu pro podporu a realizaci marketingových aktivit firem. Předmět studenty detailně seznamuje se stěžejními oblastmi této problematiky, zejména pak nástroji marketingové komunikace - internetovou reklamou, marketingem ve vyhledávačích, firemním webem, emailingem, on-line PR, marketingem na sociálních sítích a dalšími nástroji. Cílem je také studenty naučit používat dostupné analytické nástroje a vyhodnocovat úspěšnost marketingových aktivit na internetu.
 
Obsah předmětu:
1.Specifika internetového marketingu a jeho nástrojů. Vývoj on-line trhu. (Výhody a nevýhody internetového marketingu, internetová populace, výdaje do internetové reklamy, specifika českého on-line trhu, výhled na další vývoj). (dotace 0/0)
2.WWW a marketing. Faktory komerční úspěšnosti webové prezentace. (Tvorba komerčně úspěšného webu, metody zvyšování konverzního poměru, faktory důvěryhodnosti webové prezentace, přesvědčivost, přístupnost a použitelnost, metody zvyšování průměrné hodnoty objednávky, průchodnost nákupního košíku). (dotace 0/0)
3.Měření návštěvnosti webu a vyhodnocování efektivity online marketingových aktivit. (Možnosti a metody měření, vyhodnocované ukazatele, bariéry přesného měření, budoucí vývoj). (dotace 0/0)
4.Marketingový mix na internetu. Elektronické obchodování. (Výrobek, cena, distribuce a komunikace na internetu, legislativní otázky obchodování na internetu, technické možnosti, obchodní modely). (dotace 0/0)
5.Marketing ve vyhledávačích. PPC reklama ve vyhledávačích. (Význam vyhledávačů pro marketingové aktivity, způsob fungování vyhledávačů, typy výsledků vyhledávání a možnost jejich ovlivnění ve prospěch firmy, faktory úspěchu webové prezentace ve vyhledávačích). (dotace 0/0)
6.Marketing přes PPC reklamní systémy. Reklama v obsahové síti. (Plánování, řízení, optimalizace a vyhodnocování reklamy ve vyhledávačích, specifika reklamy v obsahové síti, možnosti cílení, formy PPC reklamy). (dotace 0/0)
7.E-mail marketing. Faktory úspěšných e-mailingových kampaní. (Příprava, realizace a měření výsledků e-mail marketingu, technické možnosti realizace, automatizované a personalizované kampaně, legislativní omezení). (dotace 0/0)
8.Affiliate marketing a jeho formy. (Afiliate marketing v ČR a ve světě, výhody a limity affiliate marketingu, současné technologie a možnosti realizace). (dotace 0/0)
9.Imageové kampaně na internetu. Plošná (bannerová) reklama. (Budování značky na internetu, výkonnostní vs. brandingové kampaně, plošná internetová reklama, formáty reklamních bannerů a jejich standardizace, příprava a realizace internetových reklamních kampaní, nákupní modely). (dotace 0/0)
10.Virální marketing a advergaming. (Historie a současnost virálního marketingu, faktory úspěchu, formy, možnosti měření úspěšnosti, využití her k propagaci značky). (dotace 0/0)
11.Marketing v sociálních médiích. (Klasifikace sociálních médií, sociální sítě, formy marketingu v sociálních médiích, Facebook, Twitter, Youtube a další platformy pro marketingové aktivity). (dotace 0/0)
12.Optimalizace pro vyhledávače. (Faktory ovlivňující řazení přirozených výsledků vyhledávání, analýza klíčových slov, postup optimalizace webových stránek pro vyhledávače, linkbuilding, způsoby měření úspěšnosti, současné změny a budoucnost SEO). (dotace 0/0)
13.Měření českého internetu projekt NetMonitor a AdMonitoring. (Charakteristika projektu, veřejné a placené výstupy, možnosti využití dat). (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:
. Student umí:

- popsat specifika marketingu na internetu,
- charakterizovat jednotlivé nástroje internetového marketingu a vysvětlit postupy zvyšování jejich efektivity.

Odborné dovednosti:

. Student umí:

- navrhnout on-line marketingovou strategii pro vybranou firmu,
- zvolit vhodné nástroje a techniky pro konkrétní marketingové cíle,
- měřit úspěšnost a účinnost jednotlivých nástrojů internetového marketingu a vyvozovat doporučení pro jejich optimalizaci.

Obecné způsobilosti:

. Student umí:

- koordinovat činnost týmu,
- srozumitelně prezentovat výstupy své práce písemnou i ústní formou, formulovat návrhy a doporučení na základě vlastních zjištění.
 
Vstupní znalosti:
Znalost základů marketingu (předmět Marketing 1 MAR112DK(P).
 
Způsob a metody výuky:
Úspěšné studium předmětu Online marketing předpokládá plnění těchto aktivit:
1. Aktivní účast na tutoriálech.

2. Studium materiálů poskytnutých vyučujícím k jednotlivým tutoriálům.

3. Studium základní literatury a doplnění znalostí k jednotlivým tématům z literatury doporučené.

4. Ověření nabytých znalostí zpracováním příslušných dávek.

Materiály poskytnuté vyučujícím předmětu neobsahují kompletní obsah kurzu, ani plně nenahrazují výklad tutoriálu. Jsou podpůrným materiálem pro poznámky z přednášek. Zpracování dávek je dobrovolné, avšak pro ověření znalostí se plně doporučuje. Dávky je třeba zpracovat až po příslušném tutoriálu a nastudování tématu z literatury.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
PS: semestrální práce: 25 bodů, prezentace: 15 bodů, písemný test (min. 60 %): 60 bodů. Celkem maximum: 100 bodů. Požadované minimum pro zápočet: 60 bodů. KS: semestrální práce: 20 bodů, písemný test (min. 60 %): 80 bodů. Celkem maximum: 100 bodů. Požadované minimum pro zápočet: 60 bodů.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhKombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech8 h
Příprava na přednášky/tutoriály5 h
Zpracování dávek32 h
Práce na týmovém projektu40 h
Příprava na souhrnný zápočtový test45 h
Celkem130 h
 
Literatura:
Základní:
SEDLÁČEK, J. E-komerce: internetový a mobil marketing od A do Z. Praha: BEN - technická literatura, 2006. 351 s. ISBN 80-7300-195-0.
JANOUCH, V. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno: Computer Press, 2010. 304 s. ISBN 978-80-251-2795-7.

Doporučená:
CHAFFEY, D. Internet marketing: strategy, implementation and practice. 4. vyd. Harlow: Financial Times, 2006. 702 s. ISBN 978-0-273-71740-9.
KUBÍČEK. M. Velký průvodce SEO: Jak dosáhnout lepších pozic ve vyhledávačích. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 318 s. ISBN 978-80-251-2195-5.
ZAMAZALOVÁ, M. a kol. Marketing. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 499 s. ISBN 978-80-7400-115-4.
BLAŽKOVÁ, M. Jak využít internet v marketingu: krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti. Praha: Grada Publishing, 2005. 156 s. ISBN 80-247-1095-1.
BEDNÁŘ, V. Marketing na sociálních sítích: Prosaďte se na Facebooku a na Twitteru. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 200 s. ISBN 978-80-251-3320-0.
DOVER, D. -- DAFFORN, E. SEO Optimalizace pro vyhledávače profesionálně. Brno: Zoner Press, 2012. 400 s. ISBN 978-80-7413-172-1.
JANOUCH, V. 333 tipů a triků pro internetový marketing. Brno: Computer Press, 2011. 278 s. ISBN 978-80-251-3402-3.
KAUSHIK, A. Webová analytika 2.0: Kompletní průvodce analýzami návštěvnosti. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 456 s. ISBN 978-80-251-2964-7.
STUCHLÍK, P. -- DVOŘÁČEK, M. Reklama na Internetu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. 0 ISBN 80-247-0201-0.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: