Sylabus predmetu PZA126D - Periferní zařízení (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: PZA126D
Název česky: Periferní zařízení
Název anglicky: Peripherials
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky: kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.
Vyučující: Ing. Vladimír Janíček, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy periferních zařízení využívaných v IT a podrobným popisem jednotlivých součástí vysvětlit principiální funkce jednotlivých bloků. Studenti si rozšíří znalosti z předchozího předmětu Architektura počítačů. Součástí předmětu je také popis assembleru x86 a tvorba jednoduchých programů v prostředí simulátoru mikropočítače. Student absolvováním předmětu získá komplexní přehled o principech a typech periferních zařízení v IT. Z praktických cvičení si odnese schopnost základního programování v assembleru.
 
Obsah předmětu:
1.Zobrazovací jednotky CRT (dotace 0/0)
2.Zobrazovací jednotky LCD, plasma, OLED, e-ink, Mirasol (dotace 0/0)
3.Skenery CCD, CIS (dotace 0/0)
4.Tiskárny laserové, inkoustové (piezo, thermo), LED, sublimační, teplotní, jehličkové (dotace 0/0)
5.V/V porty RS232, paralelní, IEEE1394, USB, eSATA, hierarchie, parametry a použití (dotace 0/0)
6.V/V porty a komunikační rozhraní - BT, WiFi, parametry (dotace 0/0)
7.Vstupní zařízení (klávesnice, myš, ...) (dotace 0/0)
8.DA,AD převodníky (chyby, použití, zapojení) (dotace 0/0)
9.UPS, zdroje offline, line-interactive, princip spínaného zdroje (dotace 0/0)
10.Externí úložiště páskové paměti, zálohovací jednotky (dotace 0/0)
11.HW sítí topologie, média, aktivní prvky (dotace 0/0)
12.Projektory DLP, LCD (dotace 0/0)
13.Prezentace Moderní trendy v IT , diskuse, zápočtový test (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:
Student umí:

- Specifikovat důležité parametry periferních zařízení
- Popsat základní principy fungování periferních zařízení
- Definovat kritéria pro výběr

Odborné dovednosti:

- Student umí:

- Vybrat vhodný typ periferního zařízení
- Vytvořit jednoduché programy v assembleru x86

Obecné způsobilosti:

- Student umí:

- Rozpoznat jednotlivé typy periferních zařízení
- Vysvětlit laické veřejnosti rozdíly mezi jednotlivými periferními zařízeními
 
Vstupní znalosti:
Architektura počítačů (ARP115Ex)
 
Způsob a metody výuky:
Jelikož je předmět možno pokládat za specializační s důrazem na rozšíření aktivních znalostí pro pozdější praktické použití, je studentům doporučeno v případě základních neznalostí problematiky prostudovat alespoň jeden zdroj ze základní literatury. Je doporučeno vzhledem k probírané problematice a velmi omezené aktuálnosti tištěných zdrojů informací aktivně využívat online zdrojů (specializované internetové portály) a diskusní fóra. Tištěná literatura zde může posloužit jen pro základní seznámení s problematikou a pro vysvětlení principů. Aktuální stav problematiky je vhodné studovat za pomoci online zdrojů. K dispozici má student rovněž zpracovány e-learning kurzy, které jsou vždy monotematicky zaměřeny na probíranou problematiku.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Prezenční studium:

- semestrální projekt v programu Atanua

Kombinované studium:

- semestrální projekt v programu Atanua
 
Rámcové podmínky zkoušky:
Zápočet, dokončený semestrální projekt.
 
Studijní zátěž:
DruhKombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech8 h
Příprava na přednášky/tutoriály34 h
Studium e-learningových materiálů28 h
Příprava a prezentace seminární práce/referátu30 h
Příprava na zkoušku30 h
Celkem130 h
 
Literatura:
Základní:
DEMBOWSKI, K. Mistrovství v hardware. Computer Press, 2009. 712 s. ISBN 978-80-251-2310-2.
HORÁK, J. Hardware učebnice pro pokročilé. Computer Press, 2007. 360 s. ISBN 978-80-251-1741-5.
ŠIMKOVÁ, D. Hardware pro začátečníky průvodce nitrem počítače na první pokus. Grada Publishing, 2007. 264 s. ISBN 978-80-247-2029-6.
HORÁK, J. Stavíme si počítač. Computer Press, 2008. 229 s. ISBN 978-80-251-2330-0.

Doporučená:
HORÁK, J. Bios a Setup Průvodce základním nastavením počítače. Computer Press, 2010. 160 s. ISBN 978-80-251-3035-3.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: