Sylabus predmetu PBJ215E - Povinný blok programování - Java II. (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: PBJ215E
Název česky: Povinný blok programování - Java II.
Název anglicky: Java II.
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (5 kreditů)
Forma výuky: prezenční, 2/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Jiří Franc
Vyučující: Ing. Jiří Franc (garant)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
The purpose of the course is to teach students how to use Java for Web applications. During the course students will learn how to create web applications using the Spring framework. The skills will be got by practical exercises based on previous theoretical interpretation.
 
Obsah předmětu:
1.Java Server Pages, Servlety, JSP, JSTL knihovna, vlastní tagy (dotace 0/0)
2.Framework Spring - úvod (dotace 0/0)
3.Tiles, Framework Spring - controller, formulář, validace, common objekty (dotace 0/0)
4.Framework Spring controller, session, exception revolver, mail service, servisní vrstva (dotace 0/0)
5.Framework Spring připojení k databázi, JBoss data source, DAO třída, Domain objekt, Transakce (dotace 0/0)
6.Hibernate úvod (dotace 0/0)
7.Hibernate mapování, kritéria, hql (dotace 0/0)
8.Security přihlašování do aplikace pomcí interoceptorů využití frameworku Spring Security (dotace 0/0)
9.Asynchroní komunikace se serverem využití frameworku Direct Web Remoting (dotace 0/0)
10.Plánování úloh quartz (dotace 0/0)
11.Generování dokumentů ve formátu xls (dotace 0/0)
12.Testování aplikace junit testy, selenium testy, testování zátěže (dotace 0/0)
13.Opakování náročných témat, aktuální trendy (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:

Student umí:

o vysvětlit zpracování http požadavku servletem

o vysvětlit proces generování výstupu view vrstvy s použitím technologie JSP

o vysvětlit pojmy aplikační kontext, dispatcher servlet a MVC šablona

o objasnit principy ORM

Odborné dovednosti:

Student umí:

o vytvořit webovou aplikaci v Javě

o použít k vytvoření aplikace framework Spring

o pracovat s připojením k databázi a to i s využitím frameworku Hibernate

o nainstalovat aplikaci na aplikační server

Obecné způsobilosti:

Student umí:

o analyzovat základní části aplikace a umístit je správně do MVC
 
Vstupní znalosti:
Znalost jazyka Java.
Základní znalost databázových systémů a SQL jazyka.

Základní znalost HTML jazyka.
 
Způsob a metody výuky:
Studentům lze doporučit prostudování základní literatury. Hlubší vhled do studované problematiky lze předpokládat na základě prostudování rovněž rozšiřující literatury.

Pro úspěšné uzavření předmětu je třeba splnit níže uvedené požadavky:

1. Realizace semestrální práce:

. vyberte si zadání semestrální práce v informačním systému nebo si vymyslete své v rozsahu desktopové aplikace kalkulačka pro windows

. zpracujte zadání v programovacím jazyce Java

2. Vypracování dávek.

3. Prezentace semestrální práce:

. vytvořenou aplikaci prezentujte v zápočtovém termínu.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Semester work, presentation of semester work. The project should be a multilayered (tiered) Spring application. The project should not be based on a J2EE application server. The project should contain a presentation tier (JSP), a web tier (servlets or controllers), optionally a business tier to deal with any business logic and finally a persistence tier (domain objects and hibernate) configured to connect to a database of your choice. The project should use Maven for dependency management and git (github or similar) to version control the code base.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
N/A
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech26 h8 h
Účast na cvičeních39 h0 h
Příprava na přednášky/tutoriály0 h42 h
Příprava na cvičení10 h0 h
Studium e-learningových materiálů0 h20 h
Zpracování dávek0 h5 h
Příprava a prezentace seminární práce/referátu55 h55 h
Celkem130 h130 h
 
Literatura:
Základní:
WALLS, C. Spring in Action. Manning Publications, 2011. 424 s. ISBN 1935182358.
BOLLINGER, G. -- NATARAJAN, B. Java Server Pages: podrobný průvodce začínajícího tvůrce webu. Praha: Grada Publishing, 2003. 418 s. ISBN 80-2470-340-8.

Doporučená:
ORACLE, I. JavaTM Platform, Enterprise Edition 6 API Specification. -, 0.
ORACLE, I. The Java EE 6 Tutorial. -, 0.
ORACLE, I. Your First Cup: An Introduction to the Java EE Platform. -, 0.
GOPIVOTAL, I. Web MVC framework. -, 0.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: