Sylabus predmetu PR2X - Právo II (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          

Kód předmětu: PR2X
Název česky:
Právo II
Název anglicky:
Law II
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky: kombinovaná, 0/6 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Mgr. Matej Pekarik, Ph.D.
Vyučující:
Mgr. Matej Pekarik, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: