Sylabus predmetu MN1_1_7_ - Právo v podnikání (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          

Kód předmětu:
MN1_1_7_
Název česky:
Právo v podnikání
Název anglicky:
Business law
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (3 kredity)
Forma výuky: prezenční, 3/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/14 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Vyučující:
JUDr. Zuzana Lokajová (cvičící, zkoušející)
Mgr. Matej Pekarik, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: