Sylabus predmetu PVP - Právo v podnikání (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          

Kód předmětu:
PVP
Název česky: Právo v podnikání
Název anglicky:
Business law
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Vyučující:
doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Matej Pekarik, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
JUDr. Zdeňka Ponitz (zkoušející)
JUDr. David Šmíd, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
žádné
Anotace:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: