Sylabus predmetu AND115E - Programování v platformě Android (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: AND115E
Název česky: Programování v platformě Android
Název anglicky: Programming in Android platform
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (5 kreditů)
Forma výuky: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Jiří Franc
Vyučující: Ing. Jiří Franc (garant)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
The purpose of the course is to introduce students to operating system Android. Teach them the architecture, development environment and tools for debugging applications in Android. Create a simple application that can communicate with basic hardware elements such as Blootooth, Wi-Fi or GPS and using data sources. Next step is to teach students how to publish the application through Google Play or how to install them by APK installer. The basic method is teaching students by practical work that is based on theoretical interpretation of the teacher.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do OS Android (dotace 0/0)
2.První aplikace v platformě Android (dotace 0/0)
3.Návrh grafického rozhraní I (dotace 0/0)
4.Návrh grafického rozhraní II (dotace 0/0)
5.Ostatní grafické možnosti (dotace 0/0)
6.Ovládání aplikace I (dotace 0/0)
7.Ovládání aplikace II (dotace 0/0)
8.Použití hardwarových prostředků (dotace 0/0)
9.Bezdrátové sítě (dotace 0/0)
10.Poloha a mapy (dotace 0/0)
11.Možnosti uložení dat (dotace 0/0)
12.Testování a publikace aplikace (dotace 0/0)
13.Opakování náročných témat (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
Odborné znalosti:
Student umí:

o vysvětlit pojmy:

§ AndroidManifest

§ Layout

§ Activita

§ Service

§ Intent

§ Broadcast Receiver

§ Content provider

Odborné dovednosti:

Student umí:

o vytvořit aplikaci pro platformu Android

o použít k vytvoření aplikace objekty typuActivit, Service, Intent a dalších

o navrhnou design aplikace se základními UI widgety

o nainstalovat aplikaci na zařízení

o debugovat aplikaci

Obecné způsobilosti:

Student umí:

o analyzovat základní části aplikace a umístit je správně do Activit, Service

o správně zvolit UI widget, který použije v aplikaci
 
Vstupní znalosti:
Znalost jazyka Java.
Základní znalost databázových systémů a SQL jazyka.
 
Způsob a metody výuky:
Studentům lze doporučit prostudování základní literatury. Hlubší vhled do studované problematiky lze předpokládat na základě prostudování rovněž rozšiřující literatury. Pro úspěšné uzavření předmětu je třeba splnit níže uvedené požadavky:

1. Realizace semestrální práce:

. vyberte si zadání semestrální práce v informačním systému nebo si vymyslete své

. zpracujte zadání v platformě Android

2. Vypracování dávek.

3. Prezentace semestrální práce:

. vytvořenou aplikaci prezentujte v zápočtovém termínu.
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Semester work, presentation of semester work
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Účast na přednáškách/tutoriálech26 h8 h
Účast na cvičeních26 h0 h
Příprava na přednášky/tutoriály10 h34 h
Příprava na cvičení15 h0 h
Studium e-learningových materiálů0 h20 h
Zpracování dávek0 h15 h
Příprava a prezentace seminární práce/referátu53 h53 h
Celkem130 h130 h
 
Literatura:
Základní:
MURPHY, M. Android 2 - Průvodce programováním mobilních aplikací. Praha: COMPUTER PRESS, 2011. 375 s. ISBN 80-251-3194-7.
DORNIN, L., MEIKE, L., D., BAKAMURA, M. Programming Android - Java Programming for the New Generation of Mobile Devices. O'Reilly Media, Inc, 2012. 542 s. ISBN 1449316646.

Doporučená:
GOOGLE, I. Distribute. -, 0.
GOOGLE, I. API Guide. -, 0.
GOOGLE, I. Android Design. -, 0.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: