Sylabus predmetu PRI125E - Projektové řízení (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: PRI125E
Název česky: Projektové řízení
Název anglicky: Project organization
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (5 kreditů)
Forma výuky: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: RNDr. Michal Bejček, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Michal Bejček, Ph.D. (garant)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Pojetí projektového managementu. Fáze projektu - definování, plánování, realizace a hodnocení projektů. Metody určení potřeby času, nákladů, zabezpečení jakosti, lidských zdrojů, komunikace, respektování rizik. Řízení projektu, zavedení projektového řízení v rámci stávajících organizačních struktur. Softwarová podpora projektového řízení.
 
Obsah předmětu:
1. Životní cyklus projektu, logický rámec
2. Plánování projektu: WBS, plánování času, rozpočtu, rozsahu, úpravy harmonogramu.
3. Sledování průběhu projektu.
4. Realizace. Ukončení projektu
5. Závěrečný test
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Literatura:


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: