Sylabus predmetu TED125E - Tvorba elektronické dokumentace (právo) (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          

Kód předmětu: TED125E
Název česky: Tvorba elektronické dokumentace (právo)
Název anglicky: Creating Electronic Documents (law)
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (5 kreditů)
Forma výuky: prezenční, 0/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Mgr. Martin Trčka
Vyučující: Mgr. Martin Trčka (garant)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Cílem předmětu je ulehčit studentům přípravu delších odborných textů (např. bakalářské práce) v počítači.

Předmět se zaměřuje na tyto oblasti:

- Funkce textových procesorů (např. MS Office Word), které usnadňují tvorbu delších dokumentů
- Práce s informačními zdroji, citace dle ČSN ISO 690
- Typografie
- Nejrozšířenější grafické a textové formáty
 
Obsah předmětu:
1.Textové procesory I: Základy (jazyk textu, nadpisy, obsah, číslování stránek), uživatelské prostředí (dotace 0/0)
2.Textové procesory II: Obrázky (v textu i plovoucí), popisky, seznamy obrázků a tabulek (dotace 0/0)
3.Textové procesory III: Styly (použití i úprava), číslování (stránek, nadpisů) (dotace 0/0)
4.Textové procesory IV: Křížové odkazy, jazykové nástroje (kontrola pravopisu a gramatiky) (dotace 0/0)
5.Práce s informačními zdroji, autorská práva, citace dle ČSN ISO 690 (dotace 0/0)
6.Typografie I: Hladká sazba, písmo, zvýrazňování textu, struktura textu (dotace 0/0)
7.Typografie II: Nepárová a párová interpunkce, psaní speciálních znaků (dotace 0/0)
8.Typografie III: Výrazy s číslicemi, dělení textu na řádky (pevná mezera) (dotace 0/0)
9.Komprese dat: Principy ztrátové a bezeztrátové komprese, účinnost komprese, archivy s kompresí (dotace 0/0)
10.Grafické formáty I: Kvalita vs. velikost souboru, formáty bitmapa, GIF (dotace 0/0)
11.Grafické formáty II: Formáty PNG, JPEG, TIFF, Exif, raw (dotace 0/0)
12.Textové formáty I: Programy pro práci s textem, formáty doc, docx, odt, RTF (dotace 0/0)
13.Textové formáty II: Formáty PDF, HTML, XML (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Pro získání zápočtu je třeba splnit dvě podmínky: - vypracovat 5 úloh (4 úlohy na téma Textové procesory a 1 úlohu na téma Citace) a dále - získat alespoň 70 % bodů ze zápočtové písemky.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Literatura:
Doporučená:
PECINOVSKÝ, J. Word 2007 : Podrobný průvodce. Praha: Computer Press, 2004. 0 ISBN 80-251-0140-1.
BEHÚN, D. BEHÚN, P. Pište správně česky poradna šílených korektorů. Brno: Zoner Press, 2010. 207 s. ISBN 978-80-7413-067-0.
GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. Praha: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7431-002-7.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: