Sylabus predmetu UDI124E - Úvod do informatiky (INF) (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          Angličtina          

Kód předmětu: UDI124E
Název česky: Úvod do informatiky (INF)
Název anglicky: Introduction to Information Technology (ITS)
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (4 kredity)
Forma výuky: prezenční, 0/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Mgr. Martin Trčka
Vyučující: Mgr. Martin Trčka (garant)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Předmět poskytne základní orientaci v problematice informatiky. Uvede studenta do následujících témat: vnitřní reprezentace dat, počítačová grafika, operační systémy, databáze, počítačové sítě a Internet. S výjimkou tématu vnitřní reprezentace dat, které bude probráno podrobně, budou další témata probrána pouze na úvodní úrovni, jelikož budou blíže rozvíjena ve specializovaných předmětech během následujících semestrů studia.
 
Obsah předmětu:
1.Práce v síti VŠMIE (dotace 0/0)
2.Soubory a adresářová struktura (dotace 0/0)
3.Byty, 2-ková a 16-ková soustava (dotace 0/0)
4.Reprezentace číselné infromace (dotace 0/0)
5.Reprezentace textové informace, XML (dotace 0/0)
6.Základy počítačové grafiky (dotace 0/0)
7.Hardware (dotace 0/0)
8.Operační systémy (dotace 0/0)
9.Místní sítě (dotace 0/0)
10.Internet (IP, DNS, TCP, UDP) (dotace 0/0)
11.Databáze (dotace 0/0)
12.Web, webové technologie, HTML (dotace 0/0)
13.Zápočty (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Studium předmětu je ukončeno zápočtem. Podmínkou udělení zápočtu je získat alespoň 60 % bodů na zápočtové písemce. Zápočtová písemka se koná v budově školy a vyžaduje osobní účast. Bude tužkou na papíře bez dalších pomůcek (i bez kalkulačky), úkolem bude zodpovědět několik otázek na témata tvořící obsah předmětu, vyskytnout se může také otázka na slovíčka ČJ AJ ze skript Základy informatiky.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Literatura:
Základní:
VYSTAVĚL, R. Základy informatiky. VŠMIE, 2005. 0 ISBN 80-86847-10-1.
GRUSOVÁ, L. XML pro úplné začátečníky. Computer Press, 2002. 0 ISBN 8072266977.
RIORDAN, R. Vytváříme relační databázové aplikace. Computer Press, 0 ISBN 80-7226-360-9.

Doporučená:
PETERKA, J. Co je čím v počítačových sítích. 1991. 0.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: