Sylabus predmetu UDI134E - Úvod do informatiky (právo) (VŠPP - ZS 2019/2020)

     Čeština          

Kód předmětu: UDI134E
Název česky: Úvod do informatiky (právo)
Název anglicky: Introduction to Information Technology (law)
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (4 kredity)
Forma výuky: prezenční, 0/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Mgr. Martin Trčka
Vyučující: Mgr. Martin Trčka (garant)
Prerekvizity: žádné
Anotace:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a principy v oblasti informatiky.

Předmět se zabývá problematikou hardware a software, bity a bajty, reprezentací čísel, textu a grafiky, systémy souborů, operačními systémy, počítačovými sítěmi, Internetem a některými jeho službami (WWW, e-mail).

Naučení základních pojmů a principů pomůže studentovi v tom, že:

- usnadní ovládání počítače (a řešení problémů s ním),
- usnadní další vzdělávání v oblasti informatiky (čtení literatury, studium navazujících předmětů),
- usnadní komunikaci s informaticky vzdělanými lidmi, např. s oddělením IT nebo technickou podporou.
 
Obsah předmětu:
1.Hardware a software: Hardware, software, program. Architektura počítače (von Neumann). Vznik programu, zdrojový kód. Vykonávání programu. (dotace 0/0)
2.Čísla v počítači: Dvojková soustava. Bit, bajt, násobky o základu 1000 i 1024. Šestnáctková soustava. Číselné limity (2^n). Reprezentace dat v počítači. (dotace 0/0)
3.Reprezentace textu: Prostý text a formátování. Tabulka ASCII, kódové stránky (ISO 8859-2, Windows 1250), Unicode (UTF-8, UTF-16). Textový a binární soubor. (dotace 0/0)
4.Reprezentace grafiky: Modely RGB a CMYK, barevná hloubka. Rastrová a vektorová reprezentace, pixel, dpi, OCR. (dotace 0/0)
5.Organizace dat: Soubor, vlastnosti souboru. Adresářová struktura. Přípona, formát souboru. Správce souborů. Souborový archiv (ZIP). (dotace 0/0)
6.Systém souborů: NTFS a FAT32. Oddíl disku, formátování. Přístupová oprávnění k souborům. (dotace 0/0)
7.Operační systém: Funkce operačního systému. Správa hardware, ovladač. Přenositelnost programů. Uživatelské účty. (dotace 0/0)
8.Počítačové sítě: Počítačová síť, Ethernet a Wi-Fi. LAN a WAN, topologie sítě. Fyzická adresa (MAC). (dotace 0/0)
9.Internet: Adresa IP, paket. Doménová jména, DNS, DHCP. Služby internetu, server a klient, peer-to-peer. (dotace 0/0)
10.WWW: Webový prohlížeč, adresa URL. Princip fungování služby WWW, HTML, odkazy. (dotace 0/0)
11.Tvorba WWW stránek: Možnosti tvorby HTML stránek, WYSIWYG editor. Základy HTML. (dotace 0/0)
12.E-mail: E-mailová schránka, klient, adresa. Princip fungování služby e-mail. Webmail. Adresa odesilatele, velikost příloh. (dotace 0/0)
13.Závěrečná písemná práce. (dotace 0/0)
 
Výstupy z učení:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vstupní znalosti:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Způsob a metody výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Rámcové podmínky zápočtu:
Zápočet bude udělen za úspěšné napsání zápočtové písemky, která se koná na konci semestru. Forma zápočtové písemky je písemná na papír, bez použití počítače. Pro úspěšné napsání písemky je třeba získat alespoň 70 % bodů.
 
Rámcové podmínky zkoušky:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Studijní zátěž:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Literatura:
Základní:
TRČKA, M. Úvod do informatiky (pro neinformatiky). VŠMIE, 2010. 0.

Doporučená:
VYSTAVĚL, R. Základy informatiky. VŠMIE, 2005. 0 ISBN 80-86847-10-1.


Poslední změnu provedla Mgr. Nikola Najzarová dne 16. 8. 2019.

Typ výstupu: